Kontakti

Kompresori i tehnika

Prodaja i tehnička podrška (kompresori i tehnologija)
Gregor Ostronič
T:
+386(0) 1 200 68 22
M:
+386(0) 30 362 126
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#677367646b7728687b7d786462646d4f7f7c77747538777e6a376972#EM#
L:
ENG
Prodaja i tehnička podrška (kompresori i tehnologija)
Sandi Selan
T:
+386(0) 1 200 68 21
M:
+386(0) 30 362 134
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#73606c676d2b75626468644b63606b68713c737a663b657e#EM#
L:
ENG
Prodaja i tehnička podrška (kompresori i tehnologija)
Ladislav Pečnik
T:
+386(0) 1 200 68 81
M:
+386(0) 30 362 128
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#6c60666a7769677126796f686264654f7f7c77747538777e6a376972#EM#
L:
ENG
Prodaja i tehnička podrška (kompresori i tehnologija)
Simon Drganc
T:
01 200 68 67
M:
030 362 198
E:
#EM#73686f6c6a2b62756f6864684c62636a77703f727d67386471#EM#
w:
Kompresorji in tehnika
L:
ENG
Prodaja i tehnička podrška (kompresori i tehnologija)
Marko Sjekloča
T:
01 330 22 30
M:
030 701 143
E:
#EM#6d6070686b2b756d6d6266646f6c4e607d74757239747f65366a73#EM#
w:
Kompresorji in tehnika
L:
ENG
Prodaja i tehnička podrška (hladna tehnika za industriju)
Klemen Sluga
T:
01 330 22 20
M:
030 478 809
E:
#EM#6b6d676e616b2874647c6d6a4c62636a77703f727d67386471#EM#
w:
Hladilna tehnika za industrijo
L:
ENG
Prodaja u tehničkoj podpori (hladna tehnika za industriju)
Peter Sluga
T:
01 330 22 12
M:
030 701 142
E:
#EM#70647666762b756b7d6e6b4b63606b68713c737a663b657e#EM#
w:
Hladilna tehnika za industrijo
L:
ENG
Pomočnik u servisu
Gregor Cilar
T:
+386(0) 1 330 22 16
M:
+386(0) 30 362 131
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#677367646b77286461656b794c62636a77703f727d67386471#EM#
L:
ENG

Svjetsko tržište - Filtracija i odvajanje

Voditelj prodaje - svjetsko tržište
Luka Tršar
T:
+386(0) 1 200 68 13
M:
+386(0) 30 362 190
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#6c7469622a717474697b4a646168696e3d707b613a667f#EM#
L:
ENG

Marketing

Voditelj marketinga
Igor Poljanšek
T:
+386(0) 1 200 68 63
M:
+386(0) 30 362 195
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#69666d712a75696b6268647869664e607d74757239747f65366a73#EM#
L:
ENG

Razvoj

Voditelj razvoja
Jure Robič
T:
+386(0) 1 200 68 66
M:
+386(0) 30 362 129
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#6a7470662a776965616a4a646168696e3d707b613a667f#EM#
L:
ENG

Logistika

Voditelj logistike
Mladen Matič
T:
+386(0) 1 200 68 12
M:
+386(0) 30 362 136
F:
+386(0) 1 200 68 50
E:
#EM#6d6d6367616b286a697d63684c62636a77703f727d67386471#EM#
L:
ENG

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#