AAF serija

16 bar
aaf 2017 Više

Filteri za uklanjanje čvrstih čestica, vode, uljnih aerosola

BF serija

16 bar
BF 01 Više

Varjeni filtri iz stisnjenega zraka iz ogljikovega jekla

CS /CS SS serija

16 bar
cs condensate separators Više

Zavareni separatori kondenzata

SFH /SFH SS series

16 bar
sfh condensate separators Više

Zavareni separatori kondenzata

AAFs serija

16 bar
AAFs filter paint industry Više

Filteri za komprimirani zrak bez silikona

AAF HT serija

10 bar
aaf 2017 Više

Aluminijasti visokotemperaturni filtri za stisnjen zrak

AAF O2 serija - Filtri za primjenu kisika

16 bar
filter for oxygen application Više

Aluminijski filteri za kisik

P-VAC serija

p vac vacuum pump protection filter Više

Filteri za zaštitu vakuumske pumpe

M-VAC serija

m vac medical vacuum filters Više

Medicinski vakuumski filtri

BF HP series

25 bar
BF 01 Više

Visokotlačni varjeni filtri za stisnjen zrak iz ogljikovega jekla

SFH HP

50 bar
SFH 01 Više

Zavareni visokotlačni separatori kondenzata

HF serija

50 bar
HF Više

Visokotlačni filtri od lijevanog aluminija

HF O2 serija - Visokotlačni filteri za kisik

50 bar
high pressure filters for oxygen Više

Visokotlačni filteri za kisik

CHP serija

420 bar
chp 01 Više

Visokotlačni filtri od ugljičnog čelika

IHP serija

420 bar
IHP 01 Više

Visokotlačni filtri od nehrđajućeg čelika

WFIT serija

14 bar
WFIT 1 Više

Zavareni filter od nehrđajućeg čelika - navojni spojevi

WFIW serija

14 bar
WFIW Više

Zavareni filtri od nehrđajućeg čelika - krajnji spojevi za zavarivanje

WFIF serija

14 bar
WFIF 1 Više

Zavareni filtri od nehrđajućeg čelika - prirubnički spojevi

WHFIT serija

50 bar
WHFIT 1 Više

Visokotlačni procesni filtri od nehrđajućeg čelika

PF serija

14 bar
PF 01 filter Više

Procesni filtri od nehrđajućeg čelika

SPF serija

14 bar
SPF 01 Više

Sterilni filtri od nehrđajućeg čelika

SF serija

10 bar
SF 01 Više

Sterilni filtri od nehrđajućeg čelika

HPF serija

50 bar
HPF 01 filter Više

Visokotlačni procesni filtri od nehrđajućeg čelika

AV serija

AV 01 Više

Filteri za odzračivanje od nehrđajućeg čelika

MSS

MSS Više

Pokretni parni sterilizator