AF serija

16 bar
AF 010 2010 Više

Aluminijski filtri za komprimirani zrak - AF

AF HT serija

10 bar
AF 010 2010 Više

Aluminijasti visokotemperaturni filtri za stisnjen zrak

AAF serija

16 bar
aaf 2017 Više

Filteri za uklanjanje čvrstih čestica, vode, uljnih aerosola

CF serija

20 bar
CF 2017 Više

Aluminijasti filtri za stisnjen zrak - CF

BF serija

16 bar
BF 01 Više

Varjeni filtri iz stisnjenega zraka iz ogljikovega jekla

BF HP series

25 bar
BF 01 Više

Visokotlačni varjeni filtri za stisnjen zrak iz ogljikovega jekla

WFIT serija

14 bar
WFIT 1 Više

Zavareni filter od nehrđajućeg čelika - navojni spojevi

WHFIT serija

50 bar
WHFIT 1 Više

Visokotlačni procesni filtri od nehrđajućeg čelika

WFIF serija

14 bar
WFIF 1 Više

Zavareni filtri od nehrđajućeg čelika - prirubnički spojevi

WFIW serija

14 bar
WFIW Više

Zavareni filtri od nehrđajućeg čelika - krajnji spojevi za zavarivanje

P-VAC serija

P VAC 01 Više

Filteri za zaštitu vakuumske pumpe

M-VAC serija

M VAC 01 Više

Medicinski vakuumski filtri

AFs serija

16 bar
AFs 01 Više

Filteri za komprimirani zrak bez silikona

HF serija

50 bar
HF Više

Visokotlačni filtri od lijevanog aluminija

CHP serija

420 bar
chp 01 Više

Visokotlačni filtri od ugljičnog čelika

IHP serija

420 bar
IHP 01 Više

Visokotlačni filtri od nehrđajućeg čelika

PF serija

14 bar
PF 01 filter Više

Procesni filtri od nehrđajućeg čelika

HPF serija

50 bar
HPF 01 filter Više

Visokotlačni procesni filtri od nehrđajućeg čelika

SF serija

10 bar
SF 01 Više

Sterilni filtri od nehrđajućeg čelika

SPF serija

14 bar
SPF 01 Više

Sterilni filtri od nehrđajućeg čelika

AV serija

AV 01 Više

Filteri za odzračivanje od nehrđajućeg čelika

MSS

MSS Više

Pokretni parni sterilizator

AAF O2 series - filters for Oxygen applications

16 bar
Više

Aluminium compressed gas filters for Oxygen