Membranski generatori dušika NM-GEN

Membranski generatori dušika NM-GEN ekstrahiraju raspoloživi dušik iz komprimiranog zraka. Membranski generatori dušika koriste se membranskom tehnologijom šupljih vlakana za odvajanje dušika od ostalih komponenata u komprimiranom zraku. Membrana koristi princip selektivnog prožimanja za proizvodnju dušika čistoće. Svaki plin ima karakterističnu brzinu prožimanja, koja je funkcija njegove sposobnosti difuzije kroz membranu. Kisik je brzi plin i selektivno se difundira kroz membransku stijenku, dok dušik smije putovati duž unutarnje strane vlakana, stvarajući tako dušikom bogat tok proizvoda. Plin obogaćen kisikom ili permeat odvodi se iz membranskog separatora pri atmosferskom tlaku. Većina sporih plinova i vrlo mala količina brzih plinova nastavlja putovati kroz vlakno dok ne dođu do kraja membranskog separatora, gdje plin dušik produktom dovede se do aplikacije.

membrane nitrogen generators nm gen

Karakteristike

Tlak dušika5 - 24 bar
Radna temperatura35 to 55 °C
Točka rosišta< -50 °C
N2 kapacitet0,8 to 780 Nm3/h
N2 čistostup to 99,5 %


STANDARDNA OPREMA
• Komplet vanjskih filtara za dovodni zrak
• Električni grijač
• Noseći okvir ili ormar
• Regulator pritiska
• Unutarnji cjevovodi
• Regulacija protoka dušika i zraka

NEOBVEZNA OPREMA
• Azotni sterilni filtri
• Pojačivač dušika
• Sustav za punjenje boca dušikom

Aplikacije

• Pokrivanje kemikalija i farmaceutskih proizvoda
• Ubrizgavanje zapaljivih tekućina
• Lasersko rezanje
• Ponovno strujanje i valjenje lemljenja PCB-a
• UV-stvrdnjavanje premaza
• Prerada hrane

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#