SKID - Opskrba komprimiranim zrakom ili plinom

SKID Sustav opskrbe stlačenim zrakom/plinom je kompaktna jedinica namijenjena stvaranju i opskrbi komprimiranog zraka, dušika ili kisika prema specifičnim zahtjevima projekta. Robusni okvir optimiziran je za sigurno i brzo kretanje. Skide su dostupne u različitim konfiguracijama na temelju kapaciteta, vrste i kvalitete zraka/plina. SKID se obično sastoji od sljedećih komponenti: kompresor, elektro ormar, kontroler, ciklonski separatori, filteri, sušači, odvodi kondenzata, plinski generatori, tlačna posuda, naknadni hladnjak...). Naš odjel industrijskog inženjeringa u stanju je integrirati standardne ili prilagođene proizvode u pakete temeljene na SKID-u prema specifičnim zahtjevima projekta. SKID jedinice mogu se projektirati prema raznim dizajnerskim kodovima (PED, ASME, DNV, ABS, NR13, AS1210...).

Karakteristike

radni tlak0 do 420 bar
raspon radne temperaturena zahtjev
Priključcina zahtjev
Kapacitet protokana zahtjev

Primjer N2 SKID jedinice - Komponente

skid nitrogen station


nitrogen skid

Naš odjel industrijskog inženjeringa u stanju je integrirati standardne ili prilagođene proizvode u paket temeljen na klizanju prema specifičnim zahtjevima projekta. SKID jedinice mogu se projektirati prema različitim dizajnerskim kodovima (PED, ASME, DNV, ABS, NR13, AS1210…).
 
Sve što nam treba su sljedeće informacije od vas:
- vrsta plina
- raspon protoka
- raspon tlaka
- temperaturni raspon
- min. sadržaj krutih tvari
- min. sadržaj vlage
- min. sadržaj ulja

Na temelju toga naši će inženjeri odrediti komponente sustava i kombinirati ih u jedinstvenu cjelinu s pouzdanom opskrbom konstantnih izlaznih parametara plina za vaš proizvodni proces.

correct sizingKontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#