OBE

Više

Hladnjaci vode hlađeni zrakom s aksijalnim ventilatorima

OWT

Više

Hladnjaci vode hlađeni zrakom s rotacijskim i pomičnim kompresorima

OWE/HWE

Više

Hladnjaci vode i zračne rashladne rashladne pumpe s spiralnim kompresorima

OWB

Više

Hladnjaci vode hlađeni zrakom s aksijalnim ventilatorima i spiralnim kompresorima

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#