AOK16B serija

AOK16B je dizajniran za potpuno automatsko ispuštanje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tekućine iz sustava komprimiranog zraka. Za bilo koji drugi tehnički plin obratite se nama ili vašem lokalnom distributeru. AOK16B je jednostavno instalirati unutar kućišta filtra. AOK16B se može koristiti u raznim primjenama. Za programe koji nisu navedeni kontaktirajte nas ili vašeg lokalnog distributera.

Karakteristike

Radni tlak 16 bar
Priključci1/2"
Radni tlak      
1,5 do 65 °C

Aplikacije

• ciklonski separator kondenzata
• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#