Automatski mehanički odvod kondenzata AOK 16C serije

Automatski mehanički odvod kondenzata AOK 16C dizajniran je za potpuno automatsko ispuštanje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tekućine iz sustava komprimiranog zraka. AOK 16C lako je instalirati unutar kućišta filtra. Automatski mehanički odvod kondenzata može raditi na tri različita načina. Kondenzat s automatskim djelovanjem nakuplja se u kućištu filtra i kada je razina dovoljno visoka, kondenzat se automatski ispušta iz sustava. Servo djelujućim ventilom upravlja precizni plovak s kontroliranim nivoom koji osigurava pouzdan i učinkovit rad. Poluautomatsko djelovanje kada se tlak u sustavu spusti ispod 0,1 bara, otvor za odvod kondenzata se otvori i isprazni sav nakupljeni kondenzat. Kondenzat ručnog djelovanja može se odvoditi potiskivanjem donjeg mesinganog dijela odvoda.

automatic drain AOK 16C

Karakteristike

Radni tlak16 bar
Priključci1/2"
Radna temperatura   
1,5 do 65 °C

Aplikacije

• ciklonski separator kondenzata
• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#