ECD-B serija

Serija ECD-B dizajnirana je za potpuno automatsko ispuštanje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tekućine iz sustava komprimiranog zraka. Jedinice se mogu instalirati kao vanjski odvod u bilo kojem navedenom programu. Kondenzat se nakuplja u sabirnom ležištu i kada je razina dovoljno visoka, kondenzat se ispušta iz sustava bez ikakvih gubitaka zraka. Razinu tekućine otkriva precizni kapacitivni senzor razine. Posebni samočišćujući ventil izravnog djelovanja osigurava pouzdan rad. Serija ECD-B također je opremljena alarmom za rad, LED indikatorom, test gumbom i unutarnjim cjedilom. ECD-B serija može se koristiti u raznim primjenama. Za programe koji nisu navedeni kontaktirajte nas ili vašeg lokalnog distributera.

Karakteristike

Radni tlak
 16 bar
Kapacitet odvoda 15 do 150 l/h 
Priključci ½``
Radna temperatura     
 1,5 do 65 °C

Aplikacije

• zračni kompresor (klip ili vijak)
• hladnjak za naknadno hlađenje
• ciklonski separator kondenzata
• posuda pod tlakom / spremnik za zrak
• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#