Elektronički odvodi kondenzata - serija EMD

Elektronički odvodi kondenzata EMD serija dizajnirana je za potpuno automatsko ispuštanje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tekućine iz sustava komprimiranog zraka. Jedinice se mogu instalirati kao vanjski odvod u bilo kojem navedenom programu. Kondenzat se nakuplja u sabirnom ležištu. Kad je razina dovoljno visoka, kondenzat se ispušta iz sustava bez ikakvih gubitaka zraka. Razinu tekućine otkriva precizni kapacitivni senzor razine. Posebni samočišćujući ventil izravnog djelovanja osigurava pouzdan rad. Elektronički odvodi kondenzata - EMD serija također je opremljena alarmom za rad, LED indikatorom, gumbom za ispitivanje i unutarnjim cjedilom. Dostupna je i verzija sa uslužnom mrežom za postavljanje dijagnostičkih parametara i izlaz alarma.

Karakteristike elektroničkih odvoda kondenzata

Radni tlak 16 (8) bar
Kapacitet odvoda do 300 l/h 
Priključci ½``
Radna temperatura    
 1,5 do 65 °C

Aplikacije

• zračni kompresor (klip ili vijak)
• hladnjak za naknadno hlađenje
• ciklonski separator kondenzata
• posuda pod tlakom / spremnik za zrak
• sušilo za zrak
• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#