MCD-B serija

MCD-B je dizajniran za ručno ispuštanje kondenzata ili bilo koje druge neagresivne tekućine iz sustava komprimiranog zraka. Za bilo koji drugi tehnički plin obratite se nama ili vašem lokalnom distributeru. MCD-B je jednostavno instalirati na kućište filtra. Kondenzat se može ispuštati samo ručno. MCD-B je zatvoren čak i ako sustav nema tlaka. MCD-B se može koristiti u raznim primjenama.

Karakteristike

Radni tlak  0 - 16 bar
Priključci 1/2"
Radna temperatura      
 1,5 do 65 °C

Aplikacije

• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#