TD 420M series

Odvod kondenzata s vremenskim nadzorom TD420M dizajniran je za pouzdano uklanjanje kondenzata ili druge tekućine iz visokotlačnog sustava komprimiranog zraka. Intervali pražnjenja mogu se namjestiti s dva gumba za podešavanje. Odvod TD420M dostupan je s kompletom za jednostavnu ugradnju koji nam omogućuje montiranje u mnogo različitih položaja. Odvod kondenzata s vremenskim nadzorom TD420M može se koristiti u raznim primjenama. Za programe koji nisu navedeni kontaktirajte nas ili vašeg lokalnog distributera.

Karakteristike

Radni tlak 420 bar(g)
Kapacitet odvoda see specification  
Priključci 1/4''
radna temp. domet  
 1,5 do 150 °C

Aplikacije

• zračni kompresor (klip ili vijak)
• hladnjak za naknadno hlađenje
• ciklonski separator kondenzata
• posuda pod tlakom / spremnik za zrak
• sušilo za zrak
• zračni filter

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#