B-AIR plus serija

B-AIR PLUS sustav posebno je dizajniran za primjene u kojima su potrebni visokokvalitetni zrak za disanje i praćenje dovoda zraka za disanje. B-AIR PLUS kombinacija je našeg filtra za zrak za disanje B-AIR 0106, kombinirani s analizatorima koncentracije plina, opremljeni regulatorom tlaka i brzim spojnicama, sve upakirano u kompaktno i robusno kućište. Analizatori koncentracije plina neprestano nadziru koncentracije CO, CO ₂ i O₂ i aktiviraju alarm ako koncentracije premašuju normu EN12021 i BS4275: 1997. Na ovaj način B-AIR PLUS može sigurno pružiti visokokvalitetni zrak za disanje do 5 osoba. Male dimenzije i mala težina omogućavaju upotrebu B-AIR PLUS-a u mnogim aplikacijama jer se lako mogu transportirati i postaviti.

B-Air plus_01

Karakteristike

Radni tlak  0 - 16 bar
Zapreminski protok 120 Nm³h
Priključcibrze spojnice 
Radna temp. domet
 1,5 do 40 °C
Standardna boja RAL 1016

Aplikacije

• Udišući zrak

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#