PV

pressure vessels hpv Više

Posude pod tlakom prema PED ovjera

Posude visokog tlaka - HPV

pressure vessels hpv Više

Posude visokog tlaka - PED

Posude pod tlakom PV

custom made pressure vessel Više

Posude pod tlakom po mjeri

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#