Posude pod tlakom PV

Omega Air d.o.o također je proizvođač posuđa pod tlakom po mjeri prema PED ili ASME standardima. Svaka naša tlačna posuda izračunava se, sastavlja, ispituje i jamči da udovoljava standardima i da izdrži postupak potreban za vašu primjenu. Posude izrađene pod tlakom mogu uključivati raznolik raspon veličina i volumena, vodoravne ili okomite izvedbe, modularne ili pakirane sustave, posebne legure i materijale, ocjene visokog ili niskog tlaka, mogućnosti grijanja i hlađenja, pomoćne ventile i cjevovode, ljestve i platforme, antikorozivne zaštita...

TP omega air 01
Tlačne posude su spremnici namijenjeni za pohranu komprimiranog zraka. Posude pod tlakom mogu se projektirati i za bilo koji drugi tehnički plin. Količina tlačne posude ovisi o kapacitetu kompresora i potrošnji komprimiranog zraka.
Opskrba posudom pod tlakom uključuje:
- Antikorozivna zaštita osnovnim bojanjem u boji i završnim bojanjem
- Otvori za reviziju
- Potporne noge
- Priključci za dodatnu opremu

Kodovi dizajna / potvrda na zahtjev:
• 2014/68/EU
• 2014/29/EU
• EN13445
• AD2000
• ASME Sec. VIII, Div.1
• National Board
• CRN
• EAC (TR TC 032/2013)
• ARH
• AS1210
• NR13
• DNV
• GL
• ABS
• BV Marine
• AAA

Karakteristike

Radni tlakNa zahtjev
Radna temperatura      
Na zahtjev
DesignNa zahtjev

Aplikacije

• Sustavi komprimiranog zraka
• Komprimirani plinovi
• Skupina tekućina 1 i 2Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#