Posude visokog tlaka - HPV

HPV posude pod tlakom dizajnirane su za primjenu visokotlačnog komprimiranog zraka. Dizajn, konstrukcija s odobrenim postupcima zavarivanja i ocjenjivanje sukladnosti posuda regulirani su Europskom direktivom 2014/68 / EU PED. Opskrba tlačne posude uključuje zaštitu od korozije (vanjsko bojanje ili vruće pocinčavanje), potporne noge, priključke za dodatnu opremu.

TP omega air 01
Posude pod tlakom projektirane su i proizvedene u skladu s Europskom direktivom i međunarodnim standardom:

STANDARD:
• Directive 2014/68/EU PED Pressure Equipment

OPTION:
• Directive 2014/29/EU Simple Pressure Vessel
• ASME “U” Designator (The American Society of Mechanical Engineers (section VIII div. 1)
• NATIONAL BOARD REGISTRATION (Boiler and Pressure Vessel)
• CRN Canadian Registration Number
• EAC - REGULATIONS Customs Union “On the safety equipment of high pressure” (TR TC 032/2013)
• EAC - REGULATIONS Customs Union “On the safety on machines and equipment” (TR CU 010/2011)
• Lloyd’s Register for ship - Fusion Welded Class 2.1
• SII – The Standards Institutions of Israel
• DGM / DPP Algeria (ex ARH)
• Tunisia
• UKR Ukraine
• MHLW Japan
• DOSH Malaysia
• AS 1210 Australian Standard
• MOM Singapore
• NR13 Brazil
• Serbia AAA
• TUV
• Bureau Veritas
• Rina
• SGS
• DNV – GL
• ABS American Bureau of Shipment

Karakteristike

Radni tlakdo 48 bar
Radna temperatura  
-10 do +120 °C

Aplikacije

• Komprimirani plinovi
• Standardno: skupina tekućina 2
• Na zahtjev: Skupina tekućina 1

Tehnički podaci

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#