PV

Tlačne posude su spremnici namijenjeni za pohranu komprimiranog zraka. Na zahtjev Posude pod tlakom mogu se projektirati i za bilo koji drugi tehnički plin. Količina tlačne posude ovisi o kapacitetu kompresora i potrošnji komprimiranog zraka. Opskrba posude pod tlakom uključuje antikorozivnu zaštitu (vanjsko bojanje ili vruće pocinčavanje), CE certifikat (PV 200-900) PED (PV 1000-10000), inspekcijski otvor (PV 1000-10000), potporne noge, priključci za dodatnu opremu.

TP omega air 01
Posude pod tlakom projektirane su i proizvedene u skladu s Europskom direktivom i međunarodnim standardom:

STANDARD:
• Directive 2014/68/EU PED Pressure Equipment

OPTION:
• Directive 2014/29/EU Simple Pressure Vessel
• ASME “U” Designator (The American Society of Mechanical Engineers (section VIII div. 1)
• NATIONAL BOARD REGISTRATION (Boiler and Pressure Vessel)
• CRN Canadian Registration Number
• EAC - REGULATIONS Customs Union “On the safety equipment of high pressure” (TR TC 032/2013)
• EAC - REGULATIONS Customs Union “On the safety on machines and equipment” (TR CU 010/2011)
• Lloyd’s Register for ship - Fusion Welded Class 2.1
• SII – The Standards Institutions of Israel
• DGM / DPP Algeria (ex ARH)
• Tunisia
• UKR Ukraine
• MHLW Japan
• DOSH Malaysia
• AS 1210 Australian Standard
• MOM Singapore
• NR13 Brazil
• Serbia AAA
• TUV
• Bureau Veritas
• Rina
• SGS
• DNV – GL
• ABS American Bureau of Shipment

Karakteristike

Radni tlak
11 bar
Radna temperatura      
-10 do +120 °C

Aplikacije

• Komprimirani plinovi
• Standardno: skupina tekućina 2
• Na zahtjev: Skupina tekućina 1

Tehničke informacije

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#