HD 75 - 355

HD 2S VS je serija zračnih kompresora koji nemaju premca u smislu energije i pouzdanosti! Dvostupanjski kompresori pružaju vam optimalnu podršku za kontinuirane proizvodne procese. Vijčani kompresori HD i HD VS posebno su dizajnirani za proizvodnju komprimiranog zraka u industriji. U slučaju stalnih potreba za zrakom, proizvodnja komprimiranog zraka u potpunosti je zadovoljena HD modelima fiksne brzine. U slučaju promjenjivih potreba i višestrukih dnevnih oscilacija u potrošnji zraka, najprikladnije rješenje je izbor HD VS modela.

vijačni kompresor HD 132 VS 400

PRINCIP RADA KOMPRESORA
Zračni krug
Zrak ulazi u vijčanu jedinicu kroz filtar zraka, a zatim usisni ventil kada je otvoren. Kompresija se odvija kroz dva rotora, jedan muški i jedan ženski, koji čine “vijčanu jedinicu” ili pumpnu jedinicu. Ovi rotori su postavljeni s ležajevima na dvije paralelne osi, unutar kućišta od lijevanog željeza, a pokreću ih motor preko prijenosnog sustava. Ulje se u istu komoru ubrizgava kroz uljni filtar, mješavina zraka i ulja se komprimira rotorima i pumpa pod tlakom u sustav separatora (filter za odvajanje); ulje prolazi u hladnjak, gdje se hladi i na kraju se gotovo u potpunosti vraća u spremnik i zatim natrag u raspršivač u vijčanu jedinicu, dok zrak (malo kontaminiran ostacima ulja koji nisu odvojeni) prolazi kroz povratni vod ( također poznat kao minimalni tlak) se hladi i ispušta iz kompresora da se obradi i odvoji od kondenzata i svih ostataka uljne pare.

Uljni krog
Ulje u vijčanim kompresorima ima tri glavne funkcije: djeluje kao rashladno sredstvo, mazivo i brtvilo za rad rotora u komori: budući da je tekućina, ulje nije stisljivo poput zraka, koji je plin. Prilikom pokretanja hladnog sustava ulje ne prolazi odmah kroz hladnjak, već ga zaobilazi kroz takozvani „termostatski ventil“ dok se ne postigne određena temperatura. Stoga ulje postiže i održava (uz pomoć ventilatora hladnjaka) idealnu temperaturu za rad kompresora. Ova temperatura također sprječava stvaranje kondenzata, što se obično događa pri niskim temperaturama. Nakon što se ohladi u hladnjaku, ulje ponovno ulazi u sustav kroz filter za ulje.

Sustav separatora
Prvo odvajanje ulja od zraka je mehaničko i odvija se u kolektoru, gdje se pumpa smjesa koja dolazi iz vijčanog sklopa. Udarne i tangencijalne sile potiskuju ulje centrifugalnom silom, a zatim gravitacijom. Odvajanje se dovršava posebnim filterom za odvajanje koji sprječava ulazak zaostalih čestica i propušta samo komprimirani zrak.

Princip delovanja  vijačnega kompresorja 

ELEKTRONSKI UPRAVLJAČ
Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir Ktronic 1000 pruža potpuni pristup funkcijama, nadzoru parametara i dijagnostici jedinice, povećavajući učinkovitost kompresora.
Krmilnik vijacni kompresor


EPM MOTORI VISOKIH PERFORMANSI
Izbor motora male brzine (4/6 puna u verziji s fiksnom brzinom) i odgovarajuće dimenzioniranih vijčanih elemenata (maksimalno 1500 o/min) osiguravaju dugi vijek trajanja ležajeva. VS verzija s motorom s trajnim magnetom (PM) promjenjive brzine pruža izvrstan omjer između troškova energije i protoka zraka. Također ima mogućnost neograničenog podešavanja radnog tlaka. HD modeli s fiksnom brzinom s izravnim pogonom opremljeni su IE3 motorima, koji daju dodatni doprinos uštedi energije.
EPM zmogljivi motorji

DALJINSKI NADZOR
Ktronic 1000 može se spojiti na LAN, omogućujući kontrolu i upravljanje kompresorom s udaljenog računala ili pametnog telefona.

Daljinski nadzor vijacni kompresorji

S DVOSTUPANJOM KOMPRESIJOM DO VEĆE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Korištenjem dvostupanjske kompresije (modeli 2S), zrak se komprimira u dva koraka od tlaka okoline do konačnog tlaka. Tijekom ove dvije faze kompresije, zrak se hladi. Ova vrsta kompresije troši znatno manje energije od jednostupanjske kompresije. Jedinica za kompresiju prvog stupnja i jedinica za kompresiju drugog stupnja integrirani su u jedno kućište i izravno ih pokreće jedan električni motor.

Tehničke informacije

podatki HD 37 355 vijacni k

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#