Logistički centar

Logistički centar se nalazi u Obrtniška ulica 1, 1370 Logatec, Slovenia.

Radno vrijeme je od 07:00 - 17:00. Preuzimanje izvoznih pošiljki moguće je od 13:00 to 17:00.