Servis

Servisni centar nalazi se na odvojenom mjestu u Logatcu. Odgovorno je za servisiranje sve opreme kupljene u naša tvrtka. Širok raspon rezervnih dijelova osiguranja najkraće je moguće zastoje vašeg proizvodnog pogona. The zamjenska oprema - koliko i cijela mobilna kompresorska stanica - dostupna je u slučaju većih godišnjih doba servisiranje.

Svaki član servisnog osoblja ima vlastito servisno vozilo opremljeno rezervnim dijelovima za implementaciju osnovne usluge, kao i svih potrebnih. 
Korisnička služba pruža 24 -7 korisničku podršku. Usluga pokrivanja sljedećeg područja:
• Kompresori i oprema za kompresore
• Procesi klimatizacije i industrijskog hlađenja
• Ovlaživači zraka i grijači zraka
• Pneumatski alati

Servisni odjel Omega Air d.o.o. Ljubljana obuhvaća sljedeće raspone: 
servis svih vrsta kompresora,
servis uređaja za hlađenje i klimatizaciju,
usluga sušila za komprimirani zrak,
servis industrijskih grijača,
usluga odvlaživača zraka,
uređenje regulacijskih uređaja u prostorijama sa komprimiranim zrakom,
servis pneumatskih alata.

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#