Kontejnerske SKID jedinice (Air+, O2, N2)

OMEGA AIR predstavlja nove "plug and play"kontejnerske i SKID jedinice, koje možemo u potpunosti prilagoditi vašim zahtjevima prema vrsti plina koja vam je potrebna . Glavne prednosti jedinica: ušteda vremena, novca, modularnost prostorna prilagodljivost.

Postaja zrak

Air+ je oznaka naše visokokvalitetene jedinice za komprimirani zrak koja je uskladu sa ISO 8573-1. Jedinice predstavljaju potpunu obradu zraka uza vaš sistav i moguće ih je uklopiti u kompaktnu jedinicu sa konstantnim i stabilnim izlaznim parametrima koji osiguravaju pouzdanu proizvodnju komprimiranog zraka za vaš prpces.

Airjedinice posjeduju sljedeće komponente:
- kompresor
- Filtracija komprimiranoga zraka
- Odvajač kondenzata
- Sušač komprimiranoga zraka
- Separator vode/ulja...

Komprimirani zrak na izlazu jedinice postiže i održava parametre prema zahtjevima kupca iz narudžbe. Jedinica je kompitabilna i mobilna i sadrži sve za redovan rad vašega procesa. Sustav je moguće integrirati u jedinicu SKID ili BOX.

Postaja za kisik

O2SKID i O2BOX su sustavi za proizvodnju kisika ili jedinica za proizvonju komprimiranog zraka Air+ sa ugrađenim komponentama za prozvodnju kisika
o2 box container

O2 enota vsebuje Air+ komponente (kompresor, filtracijo stisnjenega zraka, odvajalec kondenzata, sušilnik stisnjenega zraka, separator vode/olja...)  + O2 Proizvodne komponente:
- toranj aktivnog ugljena
- generator kisika PSA

Postaje za kisik mogu proizvoditi kisika raznih stupnjeva čistoće. Obično je čistoća kisika koji proizvodi PSA od 90% do 95%.

Postaja za dušik

N2SKID i N2BOX su sustavi za proizvodnju dušika ili jedinice za pripremu komprimiranoga zraka  Air+ sa ugrađenim komponentama za proizvodnju dušika

N2 jedinica sadrži Air+ komponente (kompresor, filtracija komprimiranoga zraka, odvajač kondenzata, sušač komprimiranoga zraka , separator voda/ulje + N2 Proizvodne komponente:
- toranj aktivnog ugljena
- generator dušika PSA

Postaja za dušik proizvodi dušik različitih stupnjava čistoće. Normalna čistoća dušika za preradu hrane je u rasponu od 99% do 99,5%. Dušik niže čistoće u rasponu od 96% do 99% se često koristi za sprječavanje požara i eksplozija. Visoka čistoća sa udjelom kisika od 99,9% do 99,999% se obično koristi za lasersko rezanje , spajanje elektronike i farmaceutske primjene.

Jedinice izrađene po mjeri

Naš odjel za industrijski inženjering je u mogućnosti integrirati standarde ili po mjeri prilagoditi proizvodene pakete koji su u u skladu sa posebnim zahtjevima projekata. Jedinice SKID i BOX jedinice mogu se dizajnirati prema različitim dizajnerskim kodovima (PED, ASME, DNV, ABS, NR13, AS1210 …).

Od vas trebamo sljedeće podatke:
- vrsta plina
- protok
- tlak
- temperaturno područje
- min. solids content
- min. sadržaj krutih tvari
- min vlage
- min. sadržaj ulja

Na temelju toga naši će inžinjeri odabrati komponente sistema i spojit ih u jedinstvenu pouzdanu jedinicu sa konstantnim parametrima izlaznog plina za vaš proizvodni proces.

Za više informacija slobodno nas kontaktitrajte.

cointainers and skids selection

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#