Povećan opseg projekata povezanih s medicinskim zrakom i kisikom

U zadnje vrijeme tvrtka Omega Air d.o.o. Ljubljanja ima povećan opseg izrade projekata vezanih za medicinski zrak i kisik.

Kao proizvođači opreme za komprimirani zrak i plinove, trudimo se sa vlastitim razvojem zadovoljiti povećanu potražnju za proizvodima koji se mogu koristiti u medicinskoj primjeni. Naš program »MEDICAL Compressed Air and Gas treatment« uključuje kompresore,višestupanjsku filtraciju, sušenje i odvajanje komprimiranog zraka i plinova za opskrbu medicinskim zrakom i kisikom u skladu sa Pharmacopoei / ISO 73961-1.

 

Pogledajte naše projekte.

 

Covid bolnica Batajnica- priprema komprimiranog zraka u medicini 2×SKID B-DRY 200+TAC 200 BM (več o projektu)

 

priprava stisnjenega zraka v medicini Batajnica  priprava stisnjenega zraka v medicini Batajnica 1

 

Covid bolnica Kruševac: priprema komprimiranog zraka u medicini 2× A-DRY 150 BM (več o projektu)

 

priprava stisnjenega zraka v medicini krusevac

 

Infekcijska klinika Beograd : priprema komprimiranog zraka u medicini 2× A-DRY 150 BM (več o projektu)

 

priprava stisnjenega zraka v medicini beograd 1  priprava stisnjenega zraka v medicini beograd

 

- Referenca za naručitelja MEDICOP d.o.o., Murska Sobota. Projekt 3x kontenjerski generator medicinskog kisika, svaki sa kapacitetom 44 m3/h(več o projektu)

 

Kontejnerski generator medicinskega kisika  Kontejnerski generator medicinskega kisika 1  Kontejnerski generator medicinskega kisika 2 

 

- Više od 30 različitih medicinskih generatora kisika za opće bolnice indijske vlade

 

generator medicinskega kisika indija 2  generator medicinskega kisika indija 1  generator medicinskega kisika indija

 

- Razni generatori kisika za bolnice na Filipinima

 

generator medicinskega kisika filipini  generator medicinskega kisika filipini 1

   

Pozivamo vas da pogledate i ostale naše reference !

Kontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#