Proizvodi za upravljanje kondenzatom i rad

Budući da je vodena para dio atmosferskog zraka, kondenzat u sustavima komprimiranog zraka ne može se izbjeći. Tijekom procesa kompresije, zrak se zagrijava, a zatim hladi dok prolazi kroz crijeva, ventile i cijevi. Kako se približava temperaturi okoline, para se kondenzira i ta se tekućina može ukloniti mehaničkim odvajanjem. Kako se komprimirani zrak dalje hladi, stvara se više kondenzata.

Vodena vlaga nije jedina nepoželjna tvar. U stlačenom zraku postoje i drugi zagađivači: ulje za podmazivanje iz zračnih kompresora podmazanih uljem, atmosferski korozivni plinovi koje uvlači zračni kompresor, aerosoli i pare, čvrste čestice i hrđa iz sustava cjevovoda, tlačnih posuda i zračnog kompresora.

Prva faza je uklanjanje većeg dijela kondenzata, koji sadrži veliku količinu gore navedenih onečišćujućih tvari, naknadnim hlađenjem i separatorima kondenzata.

Druga faza je uklanjanje tekućih aerosola, kapljica i submikronskih čestica pomoću koalescirajućih filtera.

Posljednja faza je sušenje na zraku rashladnim ili adsorpcijskim sušilicama.

Kondenzat se tada treba ukloniti iz sustava komprimiranog zraka automatskim ili ručnim odvodom kondenzata.

Osnovan prije više od 35 godina, Omega Air je jedan od rijetkih preostalih neovisnih proizvođača u Europi, s nekim od najširih portfelja proizvoda za upravljanje kondenzatom, koje možete vidjeti u nastavku.

SEPARATORI VODE/ULJA - WOS Pregled proizvoda

water oil separators

VODA/ OLJE SEPARATORI
  
ODVODI KONDENZATA - Pregled proizvodaKontakt

Omega Air Zagreb d.o.o.
Anićeva 13a
10000 Zagreb
Croatia
+385 (0)1 2371 872
#EM#696f646c446a6b626f68276a657f206762#EM#